Управління потоковими процесами газопостачання на засадах логістики

No Thumbnail Available

Date

2003

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Обґрунтовано актуальність впровадження логістпчнпх концепцій в систему управління потоковими процесами у газовій промисловості. Для ідентифікації основних факторів, які сприяють успіху на цільових ринках газу, виконана класифікація учасників ринку газу та установлено додаткові логістично зорієнтовані ознаки сегментування ринку газу порівняно з діючими. Визначено напрями удосконалення системи управління потоковими процесами та чинники, які перешкоджають залученню логістики в газову промисловість. The urgency of introduction of the logistical concept in a control system by flow processes in a gas industry is proved. In work the classification of the participants of the market of gas is spent and the additional criteria of segmentation of the market of gas are established in comparison with working. The directions of improvement of a control system by flow processes and factors are determined which counteract use of logistics in a gas industry.

Description

Keywords

Citation

Шандрівська О. Є. Управління потоковими процесами газопостачання на засадах логістики / О. Є. Шандрівська, Б. С. Брухаль, О. В. Пастухова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2003. – № 469 : Логістика. – С. 144–149. – Бібліографія: 10 назв.