Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління для енергетичних систем

Abstract

Досліджено особливості інтелектуальних компонент інтегрованих автоматизо- ваних систем управління. Розглянуто створення інтелектуальної компоненти ІАСУ для енергетичних систем. Запропоновано нейромережні методи прогнозування споживання електроенергії підприємством на основі машини геометричних перетворень. Наведено результати проведених експериментів.
The features of intellectual component of integration automated control systems are analyzed. The process of development of intellectual component of integration automated control system for energy systems of the enterprise on the base of neural networks (geometrical data modeling) is describes. Tables which represent the results of experiments are shown.

Description

Keywords

зображення, надвисока роздільна здатність, методи на основі навчання, нейронні мережі, intellectual component of integration automated control system, neural networks, geometrical data model, data mining

Citation

Інтелектуальні компоненти інтегрованих автоматизованих систем управління для енергетичних систем / А. Дорошенко, Р. Ткаченко, Ю. Цимбал, Д. Батюк // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Комп’ютерні науки та інформаційні технології. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 864. — С. 90–96.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By