До розрахунку термонапруженого стану стрижневих елементів багатозв’язних поперечних перерізів

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Стосовно дослідження напружено-деформованого стану стрижневого елемента багатозв’язного поперечного перерізу виведена система диференціальних рівнянь на температурні аналоги поздовжньої сили і згинальних елементів, коли на зовнішній і внутрішній поверхнях стрижня теплообмін із омиваючими середовищами відбувається за законом Ньютона, а на поверхнях поздовжніх вирізів відбувається теплообмін із заповнювачами через проміжкові шари. With respect to the study of stress-strain state of the rod element multiply cross section derived system of differential equations for thermal counterparts longitudinal force and bending elements when the outer and inner surfaces of the core heat transfer fluids washing is the law of Newton, and the surface is a longitudinal notches heat of aggregates through interim layers.

Description

Keywords

стрижень багатозв’язного поперечного перерізу, математична модель, температурне поле, multiply the rod cross-section, mathematical model, temperature field

Citation

Войтович М. І. До розрахунку термонапруженого стану стрижневих елементів багатозв’язних поперечних перерізів / М. І. Войтович, Р. В. Лампіка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів : збірник наукових праць. – 2016. – № 838. – С. 17–22. – Бібліографія: 9 назв.