До розрахунку термонапруженого стану стрижневих елементів багатозв’язних поперечних перерізів

Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Стосовно дослідження напружено-деформованого стану стрижневого елемента багатозв’язного поперечного перерізу виведена система диференціальних рівнянь на температурні аналоги поздовжньої сили і згинальних елементів, коли на зовнішній і внутрішній поверхнях стрижня теплообмін із омиваючими середовищами відбувається за законом Ньютона, а на поверхнях поздовжніх вирізів відбувається теплообмін із заповнювачами через проміжкові шари. With respect to the study of stress-strain state of the rod element multiply cross section derived system of differential equations for thermal counterparts longitudinal force and bending elements when the outer and inner surfaces of the core heat transfer fluids washing is the law of Newton, and the surface is a longitudinal notches heat of aggregates through interim layers.
Description
Keywords
стрижень багатозв’язного поперечного перерізу, математична модель, температурне поле, multiply the rod cross-section, mathematical model, temperature field
Citation
Войтович М. І. До розрахунку термонапруженого стану стрижневих елементів багатозв’язних поперечних перерізів / М. І. Войтович, Р. В. Лампіка // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів : збірник наукових праць. – 2016. – № 838. – С. 17–22. – Бібліографія: 9 назв.