Возможности управления процессом социально-профессионального становления личности в высшей школе

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Процес соціально-професійного становлення молодого фахівця у вищій школі, по суті, є процесом його професійної соціалізації. У зв'язку з цим резонно говорити про цілеспрямоване управління цим процесом, розглядаючи управління як умову, що забезпечує його необхідну спрямованість на досягнення конкретного результату – компетентного, конкурентоспроможного фахівця. Забезпечення ефективності такого управління бачиться можливим за допомогою вивчення специфіки структури та змісту прихованих навчальних програм ВНЗ, та їх подальшого коректування.

Description

Keywords

Citation

Нечитайло И. С. Возможности управления процессом социально-профессионального становления личности в высшей школе / Ирина Сергеевна Нечитайло // Управління в освіті : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 квітня 2011 року / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 217–218. – Библиография: 3 названия.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By