Возможности управления процессом социально-профессионального становления личности в высшей школе

Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Процес соціально-професійного становлення молодого фахівця у вищій школі, по суті, є процесом його професійної соціалізації. У зв'язку з цим резонно говорити про цілеспрямоване управління цим процесом, розглядаючи управління як умову, що забезпечує його необхідну спрямованість на досягнення конкретного результату – компетентного, конкурентоспроможного фахівця. Забезпечення ефективності такого управління бачиться можливим за допомогою вивчення специфіки структури та змісту прихованих навчальних програм ВНЗ, та їх подальшого коректування.
Description
Keywords
Citation
Нечитайло И. С. Возможности управления процессом социально-профессионального становления личности в высшей школе / Ирина Сергеевна Нечитайло // Управління в освіті : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції, 14–16 квітня 2011 року / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 217–218. – Библиография: 3 названия.