Амфіфільні інвертабельні гребінчасті кополімери для одержання нанорозмірного колоїдного срібла

Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract
Синтезовано нові амфіфільні інвертабельні гребінчасті кополімери ацилуванням метоксиполіокиетилену альтернатним поліангідридом 1-додецен-ко-малеїновий ангідрид, здатні у водних і неполярних середовищах утворювати супрамолекулярні самоорганізовані нанореактори, які вткористано для одержання нанорозмірного колоїдного срібла. New amphiphilic invertible comb-like copolymers chains have been synthesized via acylation of methoxypolyoxyethylene by alternating polyanhydride 1-dodecene-co-maleic anhydride, which are able to form supramolecular nanoreactors used for the synthesis of silver nanoparticles.
Description
Keywords
Citation
Амфіфільні інвертабельні гребінчасті кополімери для одержання нанорозмірного колоїдного срібла / О. О. Кудіна, О. Г. Будішевська, О. І. Хоменко, С. А. Воронов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 677 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 364–369. – Бібліографія: 10 назв.