Амфіфільні інвертабельні гребінчасті кополімери для одержання нанорозмірного колоїдного срібла

No Thumbnail Available

Date

2010

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Синтезовано нові амфіфільні інвертабельні гребінчасті кополімери ацилуванням метоксиполіокиетилену альтернатним поліангідридом 1-додецен-ко-малеїновий ангідрид, здатні у водних і неполярних середовищах утворювати супрамолекулярні самоорганізовані нанореактори, які вткористано для одержання нанорозмірного колоїдного срібла. New amphiphilic invertible comb-like copolymers chains have been synthesized via acylation of methoxypolyoxyethylene by alternating polyanhydride 1-dodecene-co-maleic anhydride, which are able to form supramolecular nanoreactors used for the synthesis of silver nanoparticles.

Description

Keywords

Citation

Амфіфільні інвертабельні гребінчасті кополімери для одержання нанорозмірного колоїдного срібла / О. О. Кудіна, О. Г. Будішевська, О. І. Хоменко, С. А. Воронов // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2010. – № 677 : Хімія, технологія речовин та їх застосування. – С. 364–369. – Бібліографія: 10 назв.