The bactericidal hydrogel materials and soft contact lenses on their bases

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

A hydrogel polymeric material with bactericidal properties based on 2-hydroxyethyl methacrylate and polyvinylpyrrolidone copolymers for soft contact lenses was developed. The regularities of copolymers obtaining by the graft copolymerization reaction, which occurs through a stage of complex formation between the reagents, were investigated. The relation between the complexation constant, the polymerization reaction kinetic parameters and structural parameters of the copolymers grid were established. The basic performance properties of hydrogels depending on their composition were investigated. The effect of silver nanoparticles on hydrogel coefficient of light permeability and its antibacterial properties were determined. Розроблено гідрогелевий полімерний матеріал із бактерицидними властивостями на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном для м’яких контактних лінз. Досліджено закономірності одержання кополімерів реакцією прищепленої кополімеризації, яка відбувається через стадію комплексоутворення між реагентами. Встановлено взаємозв’язок між константою комплексоутворення, кінетичними параметрами реакції полімеризації і структурними параметрами сітки кополімерів. Досліджено основні експлуатаційні властивості гідрогелів залежно від їх складу. Досліджено вплив наночастинок срібла на світлопропускання гідрогелю та його бактерицидні властивості.

Description

Keywords

contact lenses, polyvinylpyrrolidone, 2-hydroxyethy methacrylate, hydrogel, permeability, контактні лінзи, полівінілпіролідон, 2-гідроксіетилметакрилат, гідрогель, проникність

Citation

The bactericidal hydrogel materials and soft contact lenses on their bases / V. Y. Skorokhoda, N. B. Semenyuk, Yu. Ya. Melnyk, I. Z. Dzjaman, O. V. Suberlyak // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2016. – № 841. – С. 428–432. – Bibliography: 7 titles.