Кореляція питомих і запозичених терміноелементів у «Російсько-українському словнику» 1924–33 рр.

Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
У роботі досліджено особливості кореляції питомих і запозичених терміноелементів у «Російсько-українському словнику» 1924–33 рр. порівняно з іншими словниками трьох основних періодів розвитку української лексикографії: кін. ХІХ – 20-ті рр. ХХ ст., 30-ті – 80-ті рр. ХХ ст. і кін. ХХ – поч. ХХІ ст.; виявлено шляхи вирішення актуальних проблем українського термінознавства, що у зв’язку із забороною «Російсько-українського словника» 1924–33 рр. у 30-х рр. ХХ ст. не були актуалізовані. In the research, it is analyzed the speciality of correlation the national and international elements in the “Russian-Ukrainian dictionary” (1924–33) and in the other dictionaries of the three main periods of development Ukrainian lexicography. It is showed the way of solution the Ukrainian terminology main problems, fixed in the “Russian-Ukrainian dictionary” (1924–33).
Description
Keywords
терміноелемент, кореляція, питомий терміноелемент, запозичений терміноелемент, term element, correlation, native term element, borrowed term element
Citation
Матанцева А. Кореляція питомих і запозичених терміноелементів у «Російсько-українському словнику» 1924–33 рр. / Анна Матанцева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2010. – № 676 : Проблеми української термінології. – С. 37–40. – Бібліографія: 10 назв.