Співвідношення тілобудови, темпераменту і характеру в теорії Е. Кречмера

Abstract

Проаналізовано теорії темпераменту та емпірично перевірено гіпотезу про наявність зв’язку між темпераментом та тілобудовою людини. Актуальність дослідження зумовлена тим, що у людей часто виникають проблеми з правиль-ним визначенням типу темпераменту та особливостей характеру іншої особи. Але кожна особистість має підсвідомі механізми визначення особливостей внутрішнього світу ін-шої людини за критерієм зовнішності.

Description

Keywords

темперамент, тілобудова, астенічна, атле-тична, пікнічна, диспластична тілобудови, циклотиміч-ний, шизотимічний типи темпераменту у теорії Ернеста Кречмера

Citation

Гаврютіна М. Співвідношення тілобудови, темпераменту і характеру в теорії Е. Кречмера / Марта Гаврютіна // Психологічні виміри культури, економіки, управління : науковий журнал. — Львів, 2018. — Том 11. — С. 89–94.