Особливості розвитку логістики у туристично-рекреаційній сфері

Date
2006-01-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Проаналізовано недоліки і перспективи розвитку логістики у туристично-рекреаційній сфері, розглянуто шляхи вирішення проблем управління туристично-рекреаційною сферою. На основі вивчення та узагальнення зарубіжного досвіду визначено перспективи подальших досліджень і розвитку логістики, фінансових інструментів та інформаційних технологій у туристично-рекреаційній сфері.
In this article the lacks and prospects of logistics and development tourism-recreation orb are analyzed, the ways of the decision of problems of management of development tourism- recreation orb are considered. On the basis of study and generalization of foreign experience the prospects of subsequent researches and development of logistic, financial instruments and information technologies are definite in a tourism-recreation orb are considered.
Description
Keywords
Citation
Копець Г. Р. Особливості розвитку логістики у туристично-рекреаційній сфері / Г. Р. Копець // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 552 : Логістика. — С. 240–247. — (Логістичне та маркетингове управління).