Взаємозв`язок різних видів читання у навчальному процесі

No Thumbnail Available

Date

2001

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Зроблено спробу інтенсифікувати здатність людини сприймати текстову інформацію. Для цього подано умовний поділ між різними способами сприйняття та введено спеціальні терміни – проглядово-пошукове, ознайомлювальне та вивчальне читання, які до певної міри відображають суть даного питання. Цей метод дає змогу студентам швидко та більш повно черпати необхідну інформацію з будь-якого тексту залежно від поставленої мети. Всебічне володіння всіма видами читання допоможе майбутнім спеціалістам працювати із спеціальною літературою іноземною мовою. In this article an attempt has been made to utilize human brain ability for perceiving textual information in the most efficient way. A conventional division between ways of information perceptions has been invented and for that reason special terms – skimming, scanning and close reading – are introduced which to some extent, reflect the general essence. This method enables students to quick and more fully extract the necessary information from any text depending on the aim in question. A comprehensive command of all ways of reading will help future specialists in practical activities while working with special literature in foreign languages.

Description

Keywords

Citation

Ярема О. В. Взаємозв`язок різних видів читання у навчальному процесі / О. В. Ярема // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 419 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 36–38. – Бібліографія: 4 назви.