Інтелектуалізована система оцінювання параметрів біокомфорту приміщення

Date
2011
Authors
Ткаченко, Р.
Машевська, М.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Проаналізовано необхідність врахування характеру впливів внутрішніх чинників приміщення на мешканця протягом часу його перебування всередині. Розглянуто етапи побудови нечіткої системи оцінювання рівня біокомфорту житла. Описано процес розроблення моделі розрахунку (та прогнозування) співвідношення параметрів теплового мікроклімату із врахуванням додаткових факторів зовнішнього середовища. Перевірено ефективність моделі на основі одержаних результатів прогнозування. The necessity of account the character of influences of internal factors of apartment on a habitant during the time of his staying inwardly is analyzed. The stages of construction of the fuzzy system to evaluation the level of biocomfort of habitation are considered. The process of creating the model to calculation (and prognostication) the relation of parameters of thermal microclimate with the account of additional factors of external environment is described. Efficiency of model on the basis of the got results of prediction is tested.
Description
Keywords
нечітка система , компактна модель , поліном , параметри біокомфорту , fuzzy system , compact model , polynomial , parameters of biocomfort
Citation
Ткаченко Р. Інтелектуалізована система оцінювання параметрів біокомфорту приміщення / Р. Ткаченко, М. Машевська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 710 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 133-138. – Бібліографія: 5 назв.