Інтелектуалізована система оцінювання параметрів біокомфорту приміщення

No Thumbnail Available

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Проаналізовано необхідність врахування характеру впливів внутрішніх чинників приміщення на мешканця протягом часу його перебування всередині. Розглянуто етапи побудови нечіткої системи оцінювання рівня біокомфорту житла. Описано процес розроблення моделі розрахунку (та прогнозування) співвідношення параметрів теплового мікроклімату із врахуванням додаткових факторів зовнішнього середовища. Перевірено ефективність моделі на основі одержаних результатів прогнозування. The necessity of account the character of influences of internal factors of apartment on a habitant during the time of his staying inwardly is analyzed. The stages of construction of the fuzzy system to evaluation the level of biocomfort of habitation are considered. The process of creating the model to calculation (and prognostication) the relation of parameters of thermal microclimate with the account of additional factors of external environment is described. Efficiency of model on the basis of the got results of prediction is tested.

Description

Keywords

нечітка система, компактна модель, поліном, параметри біокомфорту, fuzzy system, compact model, polynomial, parameters of biocomfort

Citation

Ткаченко Р. Інтелектуалізована система оцінювання параметрів біокомфорту приміщення / Р. Ткаченко, М. Машевська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2011. – № 710 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 133-138. – Бібліографія: 5 назв.