Використання методології VAR для оцінювання ринкового ризику в Україні

No Thumbnail Available

Date

2013

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Виникнення ринкового ризику, пов’язаного з виконанням валютних операцій, може призводити до значних фінансових втрат, а тому такі ситуації вимагають поглибленого аналізу і менеджменту валютних ризиків. Валютний ризик зумовлений некоректно виконаними валютними фінансовими операціями. Розглянуто можливість застосування методів оцінювання міри ризику VaR для банківського валютного портфеля: дельта-нормальний, а також методів історичного та імітаційного моделювання. У результаті виконання обчислювальних експериментів з використанням фактичних українських даних встановлено, що модель на основі дельта-нормального методу виявилась неадекватною внаслідок невиконання припущення стосовно нормальності розподілу доходності курсів валют. Метод на основі історичного моделювання надає можливість отримати задовільний результат лише за умов стабільної ситуації на ринку. Він має незадовільні властивості адаптації до коливань ринкових факторів, а тому його не можна використовувати для аналізу нестійких фінансових ринків. Прийнятні за якістю результати прогнозування втрат отримано за методом Монте-Карло, який гіпотетично може враховувати можливі зміни курсів валют на ринку. Встановлено, що похибки прогнозів можливих втрат виникають лише за наявності непередбачуваних різких змін курсу, але модель на основі цього методу швидко пристосовується до змін на ринку. The emergence of a market risk due to performing operations with currency can result in substantial financial losses. That is why such situations require carrying out of profound analysis and management of respective risks. The market risk of this kind is characterized with possible losses of financial resources due to incorrectly performed operations with currency. The paper considers the possibility of application of the VaR methodology to the bank currency portfolio: delta-normal, as well as the methods of historical modeling and Monte Carlo simulation. As a result of performing the computational experiments with the use of actual Ukrainian data it was established that the deltanormal technique turned out to be inadequate due to violation of assumption regarding normality of currencies exchange rates. The historical modeling technique provides acceptable results in conditions of stable market situations only. It showed unsatisfactory characteristics of adaptation to varying market factors and cannot be applied for analysis of unstable financial markets. Quite acceptable results of forecasting possible losses were received by making use of Monte Carlo simulation that hypothetically can take into account possible variations of the market exchange rates. It was established that the risk forecasting errors appear only due to non-predictable abrupt changes of exchange rates. However the model of this type is adapting quickly to the changes.

Description

Keywords

ринковий ризик, методика VaR, аналіз валютного портфеля, український валютний ринок, обчислювальні експерименти, market risk, currency portfolio analysis, Ukrainian currency market, computing experiments, VaR methodology

Citation

Використання методології VAR для оцінювання ринкового ризику в Україні / О. Трофимчук, О. Кожухівська, П. Бідюк, А. Кожухівський // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2013. – № 771 : Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – С. 214–226. – Бібліографія: 7 назв.