Одержання полі-N-гідроксиметилакриламіду, модифікованого глутаміновою кислотою, та гідрогелів на його основі

No Thumbnail Available
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Методом полімераналогічних перетворень при взаємодії частини реакційноздатних метилольних груп полі(N-гідроксиметил) акриламіду та аміногрупи глутамінової кислоти створено структуруючий агент з вільними карбоксильними групами в бокових ланках. Створено нові гідрогелеві матриці з використанням як структуруючого агента полі-N-(гідроксиметил)акриламіду, модифікованого глутаміновою кислотою. Ці гідрогелі набувають ознак рН-чутливості, реагують на зміну природи середовища та можуть бути використані як основи для трансдермальних систем доставки ліків. Structuring agent with the free carboxyl groups in the side links was created by the method of polymer-analogical transformations with the interaction of some reactive capable methyl groups of poly-(N-hydroxymethyl) acrylamide and the amino group of the glutamic acid the. a New hydrogel matrixes were created using poly-N-(hydroxymethyl) acrylamide modified by the glutamic acid as structuring agent. These hydrogels acquire the pH-sensitive property and respond to the change of the environment, and can be used as a basis for transdermal drug delivery systems.
Description
Keywords
глутамінова кислота, гідрогель, трансдермальні системи доставки ліків, glutamic acid, hydrogel, transdermal drug delivery system
Citation
Одержання полі-N-гідроксиметилакриламіду, модифікованого глутаміновою кислотою, та гідрогелів на його основі / А. Б. Смут, М. І. Нагорняк, І. А. Дронь, С. І. Винницька, Н. Г. Носова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2016. – № 841. – С. 433–438. – Бібліографія: 12 назв.