Метод підвищення живучості телекомунікаційної мережі

No Thumbnail Available

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Показано актуальність питань аналізу та оцінки живучості телекомунікаційних мереж на підставі використання потокового підходу. Запропоновано ефективний обчислювальний алгоритм формування матриць максимальних міжполюсних потоків та мінімальних розрізів. Подано метод підвищення живучості мережі, сформульовано задачу реконфігурації мережі як задачу лінійного програмування. The relevance of the analysis and evaluation of telecommunication networks’ survivability based on the use of streaming approach is shown. An effective computational algorithm of matrix interpolar maximum flows and minimum cuts. The method of increasing the network survivability is present, network reconfiguration problem is formulated as a linear programming problem.

Description

Keywords

живучість, телекомунікаційна мережа, максимальний потік, розріз, реконфігурація, показник, survivability, telecommunications network, the maximum flow, incision, reconfiguration, idicator

Citation

Князева Н. О. Метод підвищення живучості телекомунікаційної мережі / Н. О. Князева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2012. – № 745 : Комп’ютерні системи та мережі. – С. 92–97. – Бібліографія: 7 назв.