Диференційні формули першого роду для розв’язання прямої геодезичної задачі в просторовій системі координат

Date
2014
Authors
Пилип’юк, Р. Г.
Пилип’юк, Р. Р.
Грицюк, Т.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуто теорію визначення поправок до просторових геодезичних координат суміжної до вихідної точки геодезичної мережі за допомогою диференційних формул. Встановлено, що у кінцеві значення поправок входять складові, які враховують як зміни геодезичних координат у вихідній точці мережі, так і зміни топоцентричних просторових полярних координат у цій вихідній точці. Рассмотрена теория определения поправок в пространственные геодезические координаты смежного относительно исходного пункта геодезической сети с помощью дифференциальных формул. Установлено, что конечные значения поправок включают в себя составляющие, которые учитывают как изменения геодезических координат исходного пункта сети, так и изменения топоцентрических полярных координат в этом исходном пункте. The theory of determination of corrections to threedimensional geodesic coordinates of adjacent point in relation to the initial point of geodesic network by differential formulas is considered. It is set that the final values of corrections include in constituents, which take into account both the changes of geodesic coordinates of initial point of network.
Description
Keywords
просторова геодезична мережа , пряма геодезична задача , диференційні поправки
Citation
Пилип’юк Р. Г. Диференційні формули першого роду для розв’язання прямої геодезичної задачі в просторовій системі координат / Р. Г. Пилип’юк, Р. Р. Пилип’юк, Т. Грицюк // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. – Випуск 2 (28). – С. 89–91. – Бібліографія: 3 назви.