Телехелатні олігопероксиди з бічними поліетиленгліколевими ланцюгами та сурфактанти блочно-розгалуженої будови на їх основі

Date
2018-02-26
Authors
Паюк, О. Л.
Мітіна, Н. Є.
Надашкевич, З. Я.
Кінаш, Н. І.
Заіченко, О. С.
Paiuk, O. L.
Mitina, N. Ye.
Nadashkevych, Z. Ya.
Kinash, N. I.
Zaichenko, A. S.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Гребенеподібні кополімери з бічними поліетиленгліколевими (ПЕГ) ланцюгами синтезовано радикальною полімеризацією ПЕГ-вмісних макромерів у присутності пероксид-функціонального передавача ланцюга. Встановлений вплив довжини ПЕГ- замісника у складі макромеру на кінетику полімеризації та вихід олігопероксидних макромолекул. Показана здатність нових гребенеподібних телехелетних олігопероксидів ініціювати полімеризацію гідрофільних мономерів. Структури блочно-гребенеподібних кополімерів підтверджували елементним аналізом та ІЧ -спектроскопією.
The “comb-like” copolymers with polyethylene glycol (PEG) side chains were synthesized via radical polymerization of PEG-containing macromers in the presence of peroxide-functionalized chain transfer agent. The influence of the length of macromer PEG substituent on kinetic peculiarities of polymerization and yield of oligoperoxide molecules was established. The ability of novel comb-like telechelic oligoperoxides to initiate polymerization of hydrophilic monomers was shown. Structures of the “comb-like”/block copolymers were confirmed by elemental analyzes and IR- spectroscopy.
Description
Keywords
радикальна полімеризація , передавач ланцюга , макромер , макроініціатор , radical polymerization , chain transfer agent , macromer , macroinitiator
Citation
Телехелатні олігопероксиди з бічними поліетиленгліколевими ланцюгами та сурфактанти блочно-розгалуженої будови на їх основі / О. Л. Паюк, Н. Є. Мітіна, З. Я. Надашкевич, Н. І. Кінаш, О. С. Заіченко // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 886. — С. 213–219. — (Високомолекулярні сполуки та композиційні матеріали).