Телехелатні олігопероксиди з бічними поліетиленгліколевими ланцюгами та сурфактанти блочно-розгалуженої будови на їх основі

Abstract

Гребенеподібні кополімери з бічними поліетиленгліколевими (ПЕГ) ланцюгами синтезовано радикальною полімеризацією ПЕГ-вмісних макромерів у присутності пероксид-функціонального передавача ланцюга. Встановлений вплив довжини ПЕГ- замісника у складі макромеру на кінетику полімеризації та вихід олігопероксидних макромолекул. Показана здатність нових гребенеподібних телехелетних олігопероксидів ініціювати полімеризацію гідрофільних мономерів. Структури блочно-гребенеподібних кополімерів підтверджували елементним аналізом та ІЧ -спектроскопією.
The “comb-like” copolymers with polyethylene glycol (PEG) side chains were synthesized via radical polymerization of PEG-containing macromers in the presence of peroxide-functionalized chain transfer agent. The influence of the length of macromer PEG substituent on kinetic peculiarities of polymerization and yield of oligoperoxide molecules was established. The ability of novel comb-like telechelic oligoperoxides to initiate polymerization of hydrophilic monomers was shown. Structures of the “comb-like”/block copolymers were confirmed by elemental analyzes and IR- spectroscopy.

Description

Keywords

радикальна полімеризація, передавач ланцюга, макромер, макроініціатор, radical polymerization, chain transfer agent, macromer, macroinitiator

Citation

Телехелатні олігопероксиди з бічними поліетиленгліколевими ланцюгами та сурфактанти блочно-розгалуженої будови на їх основі / О. Л. Паюк, Н. Є. Мітіна, З. Я. Надашкевич, Н. І. Кінаш, О. С. Заіченко // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 886. — С. 213–219. — (Високомолекулярні сполуки та композиційні матеріали).