Information risks of logistics systems

No Thumbnail Available

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Використання новітніх інформаційних та телекомунікаційних технологій в логістичних системах, а також навмисні чи випадкові дії людей можуть зумовити виникнення низки інформаційних ризиків. У роботі розкрито сутність інформаційних ризиків логістичних систем. Запропоновано бачення автора щодо визначення поняття інформаційних ризиків логістичних систем, їх об’єкта, суб’єкта, джерел, а також класифікації. Проаналізовано різні підходи щодо управління та моделювання таких ризиків та окреслено подальші напрями досліджень. The use of new information and communication technologies in logistics systems and intentional or random actions of people can lead to occurrence of information risks. In this paper, the essence of information risks logistics systems is revealed. The paper presents the author's vision of the definition of information risks in logistics systems, their objects, subjects, sources and classification. Existing approaches to modelling and control of such risks was performed. Outlines, future directions of research were put forward.

Description

Keywords

логістична система, інформаційний ризик, моделювання, оцінювання, ризик-менеджмент, класифікація інформаційних ризиків, logistics systems, information risk, modelling, evaluation, risk management, information risk classification

Citation

Skitsko V. I. Information risks of logistics systems / V. I. Skitsko // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – № 811 : Логістика. – С. 347–356. – Bibliography: 38 titles.