ККД диференціальних передач із внутрішнім та зовнішнім зачепленнями зубців у пристроях для керування змінамишвидкості через епіцикл

No Thumbnail Available

Date

2017-03-28

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки
Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky

Abstract

Розглянуто роботу зубчастої диференціальної передачі, коли ведучою ланкою є сонячне зубчасте колесо, а веденою – водило та навпаки. Пари зубчастих коліс можуть бути з внутрішнім або із зовнішнім зачепленням. Керуючою ланкою є епіцикл, який може обертатись або бути зупиненим за допомогою замкнутої гідросистеми. Виконано теоретично-комп’ютерне дослідження ККД для таких зубчастих диференціальних передач і за допомогою комп’ютерного моделювання отримано графічні його залежності від параметрів передачі.
The article considers the functioning of epicyclic gear train when the driving element is a sun gear and the driven – is carrier or vice versa. The cogwheels couples can have either internal or external gearing. The control element is the ring gear that can be rotated or stopped by closed circuit hydrosystem. We have conducted a theoretical computer research of efficiency in such epicyclic gear train and using the means of computer modeling we have obtained graphical dependences of the transmission efficiency from its parameters.

Description

Keywords

коефіцієнт корисної дії, зубчаста диференціальна передача, внутрішнє та зовнішнє зачеплення, сонячне зубчасте колесо, водило, епіцикл, гідросистема, efficiency, epicyclic gear train, internal and external gearing, sun gear, carrier, ring gear, hydrosystem

Citation

Малащенко В. О. ККД диференціальних передач із внутрішнім та зовнішнім зачепленнями зубців у пристроях для керування змінамишвидкості через епіцикл / В. О. Малащенко, О. Р. Стрілець, В. М. Стрілець // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — Том 866. — С. 62–68.