Моніторинг руслових процесів та повеневих явищ ріки Дністер за космічними зображеннями

No Thumbnail Available
Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Розглянуто основні причини, які викликають зміщення русел рік. Запропоновано технологічну схему дослідження зміщень русла ріки Дністер в межах Львівської області. Для аналізу зміщень русла ріки використано космічні зображення із супутників Landsat 1992, 2001 та 2014 рр. Встановлено, що зміщення русла за 20-річний період на деяких ділянках сягає 300 м. Проаналізовано наслідки паводка в травні 2014 р. Рассматриваются основные причины, вызывающие русловые смещения. Предложено технологическую схему исследования смещений русла реки Днестр во Львовской области. Для анализа смещений русла реки использовано космические изображения из спутников Landsat 1992, 2001 и 2014 г. Установлено, что смещения русла за 20-летний период на некоторых участках достигает 300 м. Проанализировано последствия паводка в мае 2014 г. The main causes of river bed displacement. The process flowsheet study displacements river Dniester in the Lviv region. For the analysis of the displacement of the river bed used satellite imagery from Landsat satellites in 1992, 2001 and 2014.
Description
Keywords
моніторинг, руслові процеси, повені, космічні зображення, цифрування, рік
Citation
Бурштинська Х. Моніторинг руслових процесів та повеневих явищ ріки Дністер за космічними зображеннями / Х. Бурштинська, Л. Мовчко, В. Шевчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – Випуск 1 (29). – С. 124–128. – Бібліографія: 17 назв.