Адміністрування земельних ресурсів в умовах невизначеності

Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Адміністрування земельних ресурсів у реальних умовах повинно базуватись на теорії прийняття стратегічних рішень на умовах часткової або повної невизначеності. Господарські рішення повинні прийматись на основі матриці оцінювання з урахуванням ризиків та критеріїв оцінювання. Администрирование земельных ресурсов в реальных условиях должно базироваться на теории принятия стратегических решений на условиях частичной или полной неопределенности . Хозяйственные решения должны приниматься на основе матрицы оценивания с учетом рисков и критериев оценивания. Land administration in real conditional on base of the theory strategic decision on the concepts partial on full indetermination. In this case to a economic decisions on the base of matrix estimate, risks and criterion valuation.
Description
Keywords
адміністрування, стратегія, рішення, невизначеність
Citation
Перович І. Адміністрування земельних ресурсів в умовах невизначеності / І. Перович // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. – Випуск 1 (25). – С. 150–152. – Бібліографія: 6 назв.