Витрати у корпораціях: сутність та підходи до визнання

Date
2006-01-31
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Визначено проблеми управління витратами у корпораціях. Розглянуто та охарактеризовано бухгалтерський, податковий та економічний підходи до визнання витрат, наведено їхню порівняльну характеристику. Уточнено сутність категорії “витрати” згідно з економічним підходом, визначено взаємозв’язки між витратами за кожним із підходів. Проаналізовано правове поле, що регулює в Україні ідентифікацію витрат, їх класифікацію та визначення.
In the article probleme of the expense’s management in corporations are determined. The accounting, tax and economie approaches to identification of costs are considered and characterized, their comparative characteristic is given. The essence of a category "costs" is specified agrees of the economie approach, the interrelation between costs behind each of the approaches is determined. The legal field that adjusts in Ukraine identification of costs, their classification and definition, is analysed.
Description
Keywords
Citation
Дідик А. М. Витрати у корпораціях: сутність та підходи до визнання / А. М. Дідик // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 552 : Логістика. — С. 29–35. — (Теорія логістики і маркетингу).