Obtaining of brown pigments from concentrated waste water containing nickel

No Thumbnail Available

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Publishing House of Lviv Polytechnic National University

Abstract

The possibility of obtaining brown pigments with the use of blast furnace slag from waste water containing nickel is justified. The scheme of the main reactions is proposed. The kinetics of the reactions is studied. The contribution of the chemical interaction into the overall degree of treatment is established by potentiometric titration. The influence of the main factors on the degree of nickel extraction is determined. The phase composition of the formed pigment is established with the help of X-ray analysis. Rheological properties of the pigment particles are set. The main color characteristics of the obtained products are identified by visual and spectrophotometric way. X-ray microanalysis indicated the presence of the two phases in the obtained precipitate. Dispersed and phase compositions of the original slag determine the rheological properties of the pigment. By varying the synthesis parameters, the obtained patterns provide us with possibility of receiving pigments of the color from light brown to deep brown. Обґрунтовано можливість одержання коричневих пігментів з нікельвмісних стічних вод, використовуючи доменний шлак. Запропоновано схему основних реакцій. Вивчено кінетику реакцій. Методом потенціометричного титрування встановлено внесок хімічної взаємодії в сумарний ступінь перетворення. Визначено вплив основних чинників на ступінь вилучення нікелю. За допомогою рентгенофазового аналізу встановлений фазовий склад пігменту, що утворюється. Встановлені технологічні властивості частинок пігменту. Візуально і спектрофометрично визначені основні колірні характеристики одержаних продуктів. За допомогою рентгенівського мікроаналізу показано наявність двох фаз в отриманому осаді. Дисперсний і фазовий склади вихідних шлаків визначають технологічні властивості пігменту. Отримані закономірності дають можливість, варіюючи параметрами синтезу, одержувати пігменти від блідо-коричневого до насиченого коричневого кольору.

Description

Keywords

pigment, chromophores, slag, nickel, пігмент, хромофори, шлаки, нікель

Citation

Frolova L. Obtaining of brown pigments from concentrated waste water containing nickel / Liliya Frolova, Alexander Pivovarov // Chemistry & Chemical Technology. – 2016. – Volume 10, number 2. – P. 209–212. – Bibliography: 18 titles.