Ринкове позиціонування як фактор прискорення дифузії інформації про інновації

No Thumbnail Available

Date

2008

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Проаналізовано особливості впливу ринкового позиціонування на параметри дифузії інформації про інновацію. Запропоновано метод визначення еколого-економічної доцільності теплоізоляційних матеріалів як базового показника для вироблення релевантної стратегії ринкового позиціонування на основі співвідношення «інтегральна конкурентоспроможність–ціна». Цей показник визначається за допомогою апарата нечітких множин. Обґрунтовано можливість здійснення за вказаним співвідношенням подвійного позиціонування, направленого на спеціалістів – лідерів в каналах особистої комунікації, і на кінцевих споживачів – забудовників. The features of the market positioning influence on the parameters of diffusion of information about innovations have been analyzed. The method of determination of ecologically-economic expedience of heat-insulation materials has been offered as a main index for the making of the relevant market positioning strategy on the basis of the “integral competitiveness/price” correlation. The given index is determined by the system of unclear sets. The possibility of the double positioning realization based on the indicated correlations has been substantiated, directed to the experts – leaders in the channels of personal communications, and to the end-users – developers.

Description

Keywords

Citation

Несен Л. М. Ринкове позиціонування як фактор прискорення дифузії інформації про інновації / Л. М. Несен, В. В. Несен, О. Г. Ратушняк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2008. – № 633 : Логістика. – С. 491–500. – Бібліографія: 16 назв.