До питання моделювання синтаксичних структур вторинної предикації (на матеріалі англійської мови)

No Thumbnail Available

Date

2001

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"

Abstract

Розглянуто найпоширеніші моделі синтаксичного аналізу, а саме: модель безпосередніх складових, традиційну модель членів речення, ланцюжки Пайка, вербоцентричну модель Теньєра та трансформаційну модель Хомського. Об’єктом аналізу є структури вторинної предикації, оскільки до того часу вони не аналізувались з точки зору моделювання. Трансформаційна модель Н. Хомського є найбільш вдалою для аналізу даних структур. The article presents the most widely used models of the syntactic analysis, namely the model of Immediate Constituents, traditional model of members of the sentences, Pike’s strings, verb centric model of Tenjer and Chomsky’s transformational model. Structures of secondary predication are chosen as the object of analysis since they have not been analyzed from the point of view of modeling before Transformational analysis is shown to be the most appropriate for modeling of the structures in question.

Description

Keywords

Citation

Карамишева І. Д. До питання моделювання синтаксичних структур вторинної предикації (на матеріалі англійської мови) / І. Д. Карамишева // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2001. – № 419 : Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту та питання лінгвометодики. – С. 71–76. – Бібліографія: 19 назв.