Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 2001. – №432

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику публікуються результати закінчених науково-дослідних робіт співробітників, аспірантів, студентів Національного університету «Львівська політехніка» та науковців інших установ. Вісник адресований науковим співробітникам та інженерам, які працюють у галузях автоматизації технологічних процесів, теплоенергетики, водопостачання, водовідведення, гідравліки, теплогазопостачання та вентиляції, техногенно-екологічної безпеки виробничих процесів і технологій.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор З. М. Теплюх. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2001. – № 432 : Теплоенергетика. Інженерія довкілля. Автоматизація. – 160 с. : іл.

Browse