Вимірювальна техніка та метрологія. – 2018. – Випуск 79, №2

Permanent URI for this collection

Міжвідомчий науково-технічний збірник

Входить до наукометричної бази Index Copernicus

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; відповідальний редактор Б. І. Стадник. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – Випуск 79 (2). – 88 c. : іл.

Вимірювальна техніка та метрологія : міжвідомчий науково-технічний збірник

Зміст (том 79, № 2)


1
5
13
20
29
35
42
52
60
64
73
77
84

Content (Vol. 79, No 2)


1
5
13
20
29
35
42
52
60
64
73
77
84

Browse