Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2006. – Випуск №18

Permanent URI for this collection

Збірник наукових праць

У збірнику наукових праць, сформованому на матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи викладання політології у Вищій школі”, розглянуто різні аспекти суспільно-політичного розвитку України. Основну увагу приділено аналізові державотворчого процесу, що є серцевиною суспільного і політичного життя після набуття незалежності. Для державних, політичних, громадських діячів, науковців та студентів.

Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національна академія наук України, Інститут народознавства, Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича, Міністерство освіти і науки України, Національний університет "Львівська політехніка". – Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. – Випуск 18. – 268 с.

Browse