Комп'ютерні системи та мережі. – 2021. – Том 3, № 1

Permanent URI for this collection

Науковий журнал

Науковий журнал «Комп'ютерні системи та мережі» включений до переліку фахових видань (технічні науки), в яких публікуються матеріали дисертаційних робіт у галузі технічних наук. Збірник містить статті з результатами досліджень актуальних проблем комп’ютерних систем, мереж та інформаційних технологій, які виконуються вченими НУ «Львівська політехніка» та інших регіонів України в галузі теорії та розробки комп’ютерних систем. загального та спеціалізованого призначення, комп'ютерні засоби цифрової обробки сигналів, комп'ютерні мережі, автоматизоване проектування та керування. Для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, інженерів, які спеціалізуються в області обчислювальних систем, комп'ютерних мереж, комп'ютерних засобів цифрової обробки сигналів, автоматизованого проектування та управління, а також аспірантів і докторантів відповідних спеціальностей..

Комп’ютерні системи та мережі : науковий журнал. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – Том 3, № 1. – 114 с. : іл.

Комп’ютерні системи та мережі

Зміст (том 3, № 1)


1
7
20
29
38
47
58
68
80
89
99
106

Content (Vol. 3, No 1)


1
7
20
29
38
47
58
68
80
89
99
106

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 12
 • Item
  Методи та засоби покращення точності розпізнавання об’єктів на мобільній платформі IOS у реальному часі
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-06) Кушнір, Д. О.; Kushnir, D.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  За результатами аналізу літературних джерел встановлено що перспективним напрямом пошуку та розпізнавання об’єктів є сім’я моделей Yolo. Проте наявні реалізації не підтримують можливості запуску моделі на платформі iOS. Для досягнення таких цілей розроблено комплексну масштабовану систему конвертації та підвищення точності розпізнавання довільних моделей на базі системи Docker. Методика покращення полягає у додаванні до оригінальної моделі додаткового шару із функцією активації Mish. Методика конвертації полягає в оперативному перетворенні довільної моделі Yolo у формат CoreML. Під час дослідження цих методик була створена модель нейронної мережі Yolov4_TCAR. Крім того, розроблено метод акселерації навантаження на CPU із використанням додаткового шару нейронної мережі з функцією активації Mish мовою Swift під мобільну платформу iOS. В результаті досліджено ефективність функції активації Mish, навантаження CPU мобільного пристрою, кількість використаної оперативної пам’яті та частоту кадрів у разі використання поліпшеної оригінальної моделі Yolov4-TCAR. Результати досліджень підтвердили функціонування алгоритму конвертації та підвищення точності моделі нейронної мережі у реальному часі
 • Item
  Принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-06) Купінський, А. Р.; Юрчак, І. Ю.; Kupinskyi, A.; Yurchak, I.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Викладено принципи побудови метеостанції для спостереження за мікрокліматом у приміщенні на платформі Arduino. Розглянуто платформу для розроблення та середовище для програмного забезпечення. Змодельовано віртуальну схему метеостанції. Описано основні функції складових компонентів, показано їх підключення до мікроконтролера. Розглянуто процес прошивання мікроконтролера, описано алгоритм роботи системи та розроблено його електричну функціональну схему. Описано налаштування метеостанції та подано інструкції для користування. Наведено результати тестування приладу, а також порівняння із аналогами.
 • Item
  Програмний модуль безготівкової оплати для систем самообслуговування
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-06) Кононенко, Р. Ю.; Сало, А. М.; Kononenko, R.; Salo, A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Із розвитком технологій та комп’ютеризації людство з кожним роком ступає на нову сходинку модернізації суспільства. Це відбувається у всіх сферах життя, починаючи від медицини та створення нових хірургічних комп’ютеризованих пристроїв до звичайних повсякденних справ, таких як, наприклад, оплата за продукти в магазині. Безконтактні платежі – це значною мірою, як зрозуміло із назви, спосіб оплати товарів або послуг без фізичної необхідності вставляти свою картку в автомат або передавати її іншій особі. Якщо ви бачили, як клієнт натискав телефон біля каси, щоб заплатити за лате, ви стали свідком дії цієї технології. Описано створення модуля безготівкової оплати. Створено програмно-апаратне забезпечення, яке може функціонувати автономно та безперебійно. Модуль компактного розміру, щоб спростити розміщення у місцях безпосередньої оплати, та середнього цінового діапазону, аби успішно увійти на ринок продукції.
 • Item
  Принцип побудови кіберфізичної системи контролю роботи розумної теплиці
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-06) Клушин, Ю. С.; Цап’як, М. А.; Klushyn, Y.; Tsapiak, M.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Кіберфізична система – це механізм, що контролюється або відстежується комп’ютерними алгоритмами і тісно пов’язаний з інтернетом та взаємодією із фізичним світом. Система описує поєднання між собою трьох основних компонентів: фізичного світу, програмного алгоритму і інтернету. На основі цих компонентів розроблено принципи побудови системи контролю роботи розумної теплиці, описано середовище розроблення із його функціями і можливостями. Запропоновано алгоритми запуску і налаштування програми із поясненнями ключових моментів роботи системи. Ця система спрямована на підвищення ефективності процесу вирощування овочевих культур. Система проста у використанні. Всі програмні засоби взаємодіють між собою за чітко визначеними протоколами і тому не виникає збоїв у роботі системи. Однією з особливостей цієї системи є швидкодія опитування давачів, що актуально сьогодні. Система складається із простого користувацького інтерфейсу, який може бути модифікований за вимогами користувача.
 • Item
  Кіберфізична система автономного поливу з дистанційним управлінням
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-06-06) Грицик, А. Я.; Клушин, Ю. С.; Hrytsyk, A.; Klushyn, Y.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  У сучасних реаліях темп життя людей набагато вищий, ніж 30 років тому, і постійно зростає. Збільшується також кількість інформації. Цю інформацію необхідно обробляти постійно, щодня, щойно вона надходить. Обсяги виробництва також не залишаються незмінними. Такий бурхливий ритм життя вимагає послідовності та безперервності процесів, які має забезпечити людина. Запропоновано систему поливання, яка повинна автоматизувати процес вирощування рослин. Висвітлено стан нової галузі кіберфізичних систем. Проаналізовано сучасні системи автономного зрошення, принципи їх побудови та організації роботи. Запропоновано спосіб упровадження системи, що забезпечує можливість постійного моніторингу середовища вирощування та дає змогу впливати на нього. Вибрано компоненти для побудови системи. Описано алгоритм роботи програми. Проаналізовано взаємозв’язок між компонентами системи та взаємовідносинами користувача із системою.