Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2000. – № 396

Permanent URI for this collection

Вісник Державного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу факультету машинобудування і автомобільного транспорту Державного університету "Львівська політехніка". Розглянуті питання динаміки та міцності елементів машин, приладів та транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Призначений для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Державного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000. – № 396 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відповідальний редактор В. М. Палаш. – 108 с. : іл.

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 25