Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – 2000. – № 396

Permanent URI for this collectionhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/8443

Вісник Державного університету "Львівська політехніка"

У Віснику опубліковані результати науково-дослідних робіт професорсько-викладацького складу факультету машинобудування і автомобільного транспорту Державного університету "Львівська політехніка". Розглянуті питання динаміки та міцності елементів машин, приладів та транспортних засобів, а також створення й розрахунку перспективного технологічного устаткування. Призначений для наукових та інженерно-технічних працівників відповідних галузей промисловості.

Вісник Державного університету «Львівська політехніка» : [збірник наукових праць] / Міністерство освіти і науки України, Державний університет «Львівська політехніка». – Львів : Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000. – № 396 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів / відповідальний редактор В. М. Палаш. – 108 с. : іл.

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 25
 • Thumbnail Image
  Item
  Оцінка впливу перехідних процесів на динамічну точність позиціювання пневмоприводу
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000) Кіндрацький, Б. І.
  Запропоновано математичну модель пневмоприводу промислового робота з урахуванням підготовчого й завершального періодів його роботи та періоду вгамування робочого органа до величини статичної точності позиціювання у заданій точці. Алгоритм розв’язування задачі запропоновано методом “зшивання” розв’язків на межі суміжних етапів руху.
 • Thumbnail Image
  Item
  Засоби полегшення запуску двигуна під час зимової експлуатації та оцінка можливості їх застосування для автомобілів Peugeot J9 Karsan
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000) Антошків, О. В.
  Проведено аналіз засобів полегшення запуску двигуна при низьких температурах, головний акцент якого скеровано на оцінку затрат енергії. Обґрунтовано застосування теплового акумулювання для покращання запуску двигуна автомобіля Peugeot J9 Karsan.
 • Thumbnail Image
  Item
  Аналіз енергетичних витрат на керування гальмівною системою автомобіля
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000) Туренко, А. М.; Богомолов, В. О.; Цуприк, А. Л.
  Запропоновано границі, у яких повинні знаходитися зусилля натискання на гальмівну педаль за умови зручності керування гальмівною системою АТЗ.
 • Thumbnail Image
  Item
  Розрахунок гальмівних режимів роботи підіймальної системи бурових установок
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000) Харченко, Є. В.; Левринець, В. М.
  Розглянуто результати математичного моделювання коливальних явищ, які виникають у підіймальній системі бурових установок під час гальмування. Дослідження проводились з врахуванням хвильових процесів у колоні бурильних труб і зовнішніх механічних характеристик гальмівних пристроїв.
 • Thumbnail Image
  Item
  Дослідження напруженого стану магістральних трубопроводів ультразвуковим методом
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000) Юськів, В. М.; Дзюбик, А. Р.; Назар, І. Б.; Березюк, Т. Б.
  Запропоновано нову методику обробки результатів ультразвукової діагностики напруженого стану магістральних трубопроводів. Представлено її програмну реалізацію.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вплив імпульсно-плазмових покрить на циклічну тріщиностійкість сталі
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000) Лукіна, Г. М.; Березюк, Б. М.
  Досліджено вплив імпульсно-плазмових покрить на тріщиностійкість сталі при циклічних навантаженнях. Встановлено, що нанесення покрить не тільки не знижує циклічну тріщиностійкість сталі, а навіть приводить до деякого підвищення порогових коєфіцієнтів інтенсивності напружень ΔКth.
 • Thumbnail Image
  Item
  Підвищення якості початкової ділянки валика при дводуговому наплавленні дротяними електродами
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000) Коцюбинський, І. С.; Палаш, В. М.
  Запропоновано метод наплавлення початкової ділянки валика при автоматичному дводуговому наплавленні поверхонь деталей машин дротяними електродами під флюсом, який дає змогу підвищити якість початкової ділянки за рахунок регульованого зменшення частки основного металу у наплавленому.
 • Thumbnail Image
  Item
  Вибір оптимального положення осі обертання агрегатів неперервної дії
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000) Зубрицький, А. В.; Кузьо, І. В.
  Подано аналіз досліджень пружно-деформованого стану окремих вузлів обертових агрегатів неперервної дії і методику вибору оптимального положення його осі обертання.
 • Thumbnail Image
  Item
  Прогнозування надійності промислових металоконструкцій
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000) Білобородченко, В. І.
  Розглянуто задачу прогнозування позаресурсної роботи виробу за оцінюванням зміни розподілу щільності імовірності результатів його руйнівних тест-випробовувань.
 • Thumbnail Image
  Item
  Визначення залишкових напружень у тонких пластинах з прямолінійними швами
  (Видавництво Державного університету "Львівська політехніка", 2000) Осадчук, В. А.; Палаш, Р. В.
  Запропоновано розв’язок задачі про визначення залишкових напружень для випадків прямолінійного скінченного чи нескінченного шва у тонкій пластині, які викликані заданим полем залишкових пластичних деформацій.