Mathematical Modeling And Computing

Permanent URI for this communityhttps://ena.lpnu.ua/handle/ntb/25918

Browse

Search Results

Now showing 1 - 10 of 286
 • Thumbnail Image
  Item
  Nonlinear the first kind Fredholm integro-differential first-order equation with degenerate kernel and nonlinear maxima
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Юлдашев, Т. К.; Ешкуватов, З. К.; Н. М. А. Нік Лонг; Yuldashev, T. K.; Eshkuvatov, Z. K.; N. M. A. Nik Long; Національний університет Узбекистану; Малазійський університет Теренггану; Університет Путра Малайзія; National University of Uzbekistan; University Malaysia Terengganu; Universiti Putra Malaysia
  У цій статті розглянуто проблеми розв’язності та побудови розв’язків нелінійного інтегро-диференціального рівняння Фредгольма першого порядку з виродженим ядром та нелінійними максимумами. Використовуючи метод виродженого ядра у поєднанні з методом регуляризації, отримано неявне функціонально-диференціальне рівняння першого порядку з нелінійними максимумами. Використовуємо початкові граничні умови, щоб забезпечити єдиність розв’язку. Для застосування методу послідовного наближення та доведення однозначного розв’язування, перетворено отримане неявне функціонально-диференціальне рівняння до нелінійного інтегро-диференціального рівняння Вольтерра з нелінійними максимумами
 • Thumbnail Image
  Item
  Solving overbooking appointment scheduling problem under patient no-show condition using heuristics procedure and genetic algorithm
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Чуа, В. Ю.; Рахмін, Н. А.; Нававі, А.; Chua, W. Y.; Rahmin, N. A. A.; Nawawi, A.; Університет Путра Малайзія; Universiti Putra Malaysia
  Ефективний графік прийому пацієнтів є важливим для системи охорони здоров’я, оскільки він може мінімізувати час очікування пацієнтів, час простою і понаднормовий час ресурсів, а отже, оптимізувати використання та продуктивність організації охорони здоров’я. У цьому дослідженні застосовано техніку надмірного бронювання (овербукінг), щоб компенсувати неявку пацієнтів. Цілі цього дослідження полягають у визначенні максимальної кількості пацієнтів, які можуть бути призначені на певний інтервал часу, шляхом вивчення ефектів множинного призначення та побудови майже оптимального графіка прийомів із надмірним бронюванням. У цьому дослідженні використовуються евристична процедура та генетичний алгоритм. З отриманих результатів виявляється, що кількість пацієнтів, які можуть бути віднесені до одного інтервалу часу, становить не більше трьох. Ця інформація може послабити конфлікт, який може виникнути, коли пацієнти прибувають одночасно. Результати також показують, що генетичний алгоритм має кращу продуктивність, ніж евристична процедура у вирішенні цієї проблеми.
 • Thumbnail Image
  Item
  The valuation of knock-out power calls under Black–Scholes framework
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Савал, А. С.; Ібрагім, С. Н.; Лагам, М. Ф.; Sawal, A. S.; Ibrahim, S. N. I.; Laham, M. F.; Університет Путра Малайзія; Universiti Putra Malaysia
  Степеневі кол опціони-нокаут — це опціони, які включають бар’єри для оцінки опціонів. Введення бар’єрів для опціонів зменшує витрати на утримання опціонів, які, як відомо, мають більший важіль, ніж стандартні ванільні опціони. У цій статті оцінюються степеневі кол опціони-нокаут за допомогою моделювання Кранка–Ніколсона та Монте–Карло в описі Блека–Шоулза. Результати показують, що моделювання Кранка–Ніколсона є більш точним і ефективним, ніж моделювання Монте–Карло, для визначення ціни на степеневі кол опціони-нокаут.
 • Thumbnail Image
  Item
  Exponential smoothing constant determination to minimize the forecast error
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Нур, Н. А. М.; Рахман, Н. Х. А.; Noor, N. A. M.; Rahman, N. H. A.; Університет Путра Малайзія; Universiti Putra Malaysia
  Однією з фундаментальних проблем у експоненціальному згладжуванні є визначення констант згладжування. Дослідники зазвичай використовують визначення, яке доступне в статистичному програмному забезпеченні. Однак, результат не може мінімізувати похибку прогнозу. Для цього дослідження оптимальні значення константи згладжування базуються на мінімізації прогнозних помилок, середньої абсолютної процентної похибки (САПП) та середньоквадратичної похибки (СКП). Обрано подвійний експоненціальний метод згладжування або метод Хольта, де два постійних значення повинні бути визначені на рівні та оцінці тренда, відповідно. Досліджувався реальний набір туристичних даних, в якому виділено кількість міжнародних туристів, які відвідали Малакку з 2003 року до 2016 року. Результат показує, що значення рівня та тренду, які отримані у результаті цього аналізу, є невеликими та близькими до нуля. Це вказує на те, що рівень і тренд повільно реагують на дані. Крім того, симуляція також була розрахована за допомогою моделі випадкового блукання. Результат показує, що використанням оптимального результату, який доступний статистичним програмним забезпеченням, не рекомендується, оскільки отримані константи згладжування не мінімізують похибку прогнозу.
 • Thumbnail Image
  Item
  The evolution of geometric Robertson–Schr¨odinger uncertainty principle for spin 1 system
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Умаір, Х.; Зануддін, Х.; Чан, К. Т.; Ш. К. Саід Хусейн; Umair, H.; Zainuddin, H.; Chan, K. T.; Sh. K. Said Husain; Університет Путра Малайзія; Universiti Putra Malaysia
  Геометрична квантова механіка — це математичний опис, який показує, як квантова теорія може бути виражена у термінах гамільтонової динаміки фазового простору. Стани є точками в комплексному проективному просторі Гільберта, спостережувані є дійсними функціями у цьому просторі, а гамільтоновий потік визначається рівнянням Шредінгера у цьому описі. Питання вираження принципа невизначеності на геометричній мові нещодавно стало центром значних досліджень у геометричній квантовій механіці. Було показано, що принцип невизначеності Робертсона–Шедінгера, який є більш сильною версією співвідношення невизначеності, може бути визначений з точки зору симплектичної форми та ріманівської метрики. На основі цього формулювання досліджуємо динамічну поведінку співвідношення невизначеності для системи зі спіном 1. Показуємо, що для гамільтонового потоку принципи невизначеності Робертсона–Шредінгера не є інваріантними. Це пояснюється тим, що, на відміну від симплектичної області, ріманова метрика не є інваріантною для гамільтонового потоку у процесі еволюці
 • Thumbnail Image
  Item
  Robust bootstrap regression testing in the presence of outliers
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Хассан, С. У.; Алі, К. Х.; Hassan, S. U.; Ali, K. H.; Університет Аль-Кадисія; University of Al-Qadisiyah
  Бутстрап — це один із методів вибору випадкової вибірки із заміною, який був запропонований для вирішення проблеми малих вибірок, розподіли яких важко отримати. Розподіл бутстрап-вибірок є емпіричним або вільним, і завдяки його випадковому відбору із заміною ймовірність вибору конкретного спостереження може дорівнювати одиниці. На жаль, коли вихідні дані вибірки містять викиди, виникає серйозна проблема, яка призводить до некоректності оцінки за допомогою звичайних найменших квадратів, тому слід рекомендувати робастні методи регресії. Добре відомо, що найкраща робастна регресійна модель має високу точку пробою не більше ніж 0.50, тому робастний регресійний метод не буде працювати, якщо відсоток викидів у вибірці перевищує 0.50. Добре відомо, що бутстрап-процес з фіксованим x робить перевибірку залишків, які, ймовірно, мають викиди. Більше того, точка(и) важеля є викидом, який виникає в X-напрямку, тому буде існувати його вплив на бутстрапвибірки з фіксованим x. Тому прийняття рішення щодо нульової гіпотези коефіцієнтів бутстрап-регресії не може бути надійним. У цій статті пропонується використовувати зважений бутстрап із фіксованим x із ймовірнісним підходом, щоб гарантувати, що відсоток викидів у бутстрап-вибірках буде дуже низьким. А потім зважена M-оцінка повинна бути спрямована на розв’язання проблеми викидів і важливих точок та прийняття більш надійного рішення щодо перевірки гіпотези про коефіцієнти бутстрапрегресії. Ефективність запропонованого методу була порівняна з іншими методами на реальних та змодельованих даних. Результати показують, що запропонований нами метод є ефективнішим та надійнішим за інші.
 • Thumbnail Image
  Item
  Mathematical modeling of Leptospirosis spread in Malaysia
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Чонг, Дж. В.; Тіонг, В. К.; Лабадін, Дж.; Саак, Н.; Chong, J. W.; Tiong, W. K.; Labadin, J.; Sahak, N.; Університет Малайзії в Сараваці; Universiti Malaysia Sarawak
  Лептоспіроз — це зоонозне захворювання, що викликається збудником Leptospira, яке може опосередковано або безпосередньо поширюватися від інфікованих тварин до людей. Згідно з офіційною статистикою Міністерства охорони здоров’я Малайзії, за останні декілька років спалахи лептоспірозу виявилися найкритичнішими. Компартментальна модель “сприйнятливі–інфіковані–одужані” та її розширення широко застосовуються для моделювання захворювань. Ця стаття має на меті подати компартментальну модель поширення лептоспірозу в Малайзії. Використовуючи цей підхід, формується епідеміологічна модель для людей та популяцій переносників. Наші результати вказують на те, що швидкість передавання від сприйнятливих до інфікованих переносників та рівень народжуваності відіграє значну роль у визначенні кількості інфікованих людей. Крім того, вони впливають і на тривалість спалаху. Результати моделювання було порівняно з фактичними даними 2017 року, аналіз показує, що запропонована модель здатна передбачити спалах, який був зафіксований в Малайзії.
 • Thumbnail Image
  Item
  Contents
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01)
 • Thumbnail Image
  Item
  Pursuit differential game of many pursuers and one evader in a convex hyperspace
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Аліас, І. А.; Джаман, К.; Ібрагімов, Г.; Alias, I. A.; Jaman, K.; Ibragimov, G.; Університет Путра Малайзія; Universiti Putra Malaysia
  Досліджено диференціальну гру переслідування одного утікача багатьма переслідувачами в непорожньому замкненому опуклому компактному гіперпросторі. Переслідування вважається завершеним, якщо хоча б один переслідувач співпадає з утікачем. Функції керування гравцями обмежені геометрично. Розв’язується гра переслідування у множині, що містить замкнений опуклий компактний набір, і показано, що переслідування завершується у межах скінченновимірного куба. Для розв’язання гри використовуються паралельна стратегія та фіктивні переслідувачі, що забезпечує гарантований час переслідування
 • Thumbnail Image
  Item
  Semi-infinite metallic system: QST versus DFT
  (Видавництво Львівської політехніки, 2021-03-01) Костробій, П. П.; Маркович, Б. М.; Рижа, І.; Kostrobij, P. P.; Markovych, B. M.; Ryzha, I. A.; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто два підходи до моделювання просторово-обмежених металевих систем: DFT та QST. В обох підходах енергія напівобмежених металів подається у вигляді ряду за степенями псевдопотенціалу електрон-іонної взаємодії. Однак QST-підхід, на відміну від DFT-підходу, дозволяє коректно врахувати обмінно-кореляційні ефекти електронної підсистеми.