Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/10618
Title: Моніторинг деформаційних процесів русел рік
Other Titles: Мониторинг деформационных процессов русел рек
Monitoring of deformation processes of river-beds
Authors: Бурштинська, Х.
Маланій, О.
Шевчук, В.
Bibliographic description (Ukraine): Бурштинська Х. Моніторинг деформаційних процесів русел рік / Х. Бурштинська, О. Маланій, В. Шевчук // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2010. – Випуск 1 (19). – С. 216–226. – Бібліографія: 12 назв.
Issue Date: 2010
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Keywords: моніторинг деформаційних процесів
руслові процеси
дистанційне зондування Землі
космічні знімки
водні об'єкти
антропогенна діяльність
ріка Дністер
Abstract: Розглянуто системний підхід до проведення моніторингу руслових процесів рік на прикладі ріки Дністер. Для проведення дослідження русла за 30-річний період з 1979 року використані космічні зображення з літальних апаратів Landsat 3 та Landsat 7,топографічні, геологічні і грунтові карти. Виявлені істотні зміни положення русла ріки. Рассмотрен системный подход к проведению мониторинга русловых процессов рек на примере реки Днестр. Для проведения исследования русла за 30-летний период с 1979 года использованы космические изображения с летальных аппаратов Landsat 3 и Landsat 7, топографические, геологические и почвенные карты.Выявлены существенные изменения положения русла реки. We consider a systematic approach for monitoring uvial processes of rivers on the example of the Dniester River. To study the riverbed for 30-year period from 1979 used satellite imagery from aircraft Landsat 3 and Landsat 7, topographical, geological and soil maps. Revealed signi& cant changes of the riverbed.
URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/10618
Content type: Article
Appears in Collections:Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва. – 2010. – Випуск 1(19)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
40.pdf1.42 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.