Соціокультурний аспект глобалізації у працях папи Івана Павла II

Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
Досліджуються праці папи Івана Павла ІІ, у яких основна увага зосереджена на проблемах соціального та культурного розвитку народів світового співтовариства; ролі Церкви у подоланні негативних наслідків глобалізації. The works by Joan Paul investigated and their main attention is concentrated on the social and cultural problems of world’s peoples concords development; the role of the Church in overcoming of negative conseguences of globalization.
Description
Keywords
глобалізація, Церква, людина, суспільство, культура, благо, мораль, солідарність, істина, globalization, Church, men, society, culture, blessing, moral, solidarity, verity
Citation
Волинець О. Соціокультурний аспект глобалізації у працях папи Івана Павла II / Оксана Волинець // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2012. – Випуск 24. – С. 3–8. – Бібліографія: 15 назв.