Skip navigation

putin IS MURDERER

Please use this identifier to cite or link to this item: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/1532
Title: Українська Греко-Католицька Церква та проблеми соціального захисту населення в умовах посткомуністичної трансформації економіки в Україні
Authors: Пасічний, Р.
Bibliographic description (Ukraine): Пасічний Р. Українська Греко-Католицька Церква та проблеми соціального захисту населення в умовах посткомуністичної трансформації економіки в Україні / Р. Пасічний // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : [збірник наукових праць] / Національний університет "Львівська політехніка" [та інші]. – Львів : Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2008. – Випуск 20. – С. 114–117. – Бібліографія: 6 назв.
Issue Date: 2008
Publisher: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"
Abstract: Проаналізовано проблему соціального захисту населення в умовах посткомуністичної трансформації та ролі УГКЦ у життi сучасної України, її вплив на суспільство та економічні перетворення. Проаналізувавши сучасний стан України, автор приходить до висновку, що наше посттоталітарне суспільство охоплене важкою недугою як в економічному, так і у моральному плані. Українське суспільство, яке має незалежну державу і визнає себе демократичним, в якому мають діяти принципи гуманізму, справедливості та взаємоповаги, повинно втілювати їх у життя, завдяки чому буде подолано стереотип негативного ставлення до Церкви та визначено її інституцією з особливим місцем у державі. In the article problems of social protection of the population are analyzed during postcommunistic transformation and role UGCC in lives of modern Ukraine, her influence on a society and economic transformations. The author approves, that the modern society experiences crisis economic and moral. The Ukrainian society what to be considered democratic, should introduce principles of humanism and validity as investigation will get rid of a stereotype of a uncooperative altitude to the Church.
URI: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/1532
Content type: Article
Appears in Collections:Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2008. – Випуск №20

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
23.pdf196.46 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.