Суфіксація як продуктивний спосіб творення термінів музейної справи

Date
2015
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
У статті досліджено словотвірну організацію українських термінів музейництва, зокрема термінів, утворених суфіксальним способом. Окреслено основні тенденції суфіксального способу термінотворення, проаналізовано найпродуктивніші моделі суфіксації термінів музейної справи. In the article, the word-formative organization of Ukrainian term system of Museum Studies, specifically those formed by means of a suffix is explored. Major tendencies of termformation suffix means are identified, and the most productive models of suffixation of term system of Museum.
Description
Keywords
українська мова, термінолексика музейництва, термін, словотвір, морфологічний спосіб термінотворення, суфіксація, словотвірна модель, Ukrainian language, terminology of museum, term, term-formation, morphological term-formation mode, suffixation, and term-formation model
Citation
Фецко І. Суфіксація як продуктивний спосіб творення термінів музейної справи / Іванна Фецко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Проблеми української термінології : збірник наукових праць. – 2015. – № 817. – С. 82–86. – Бібліографія: 11 назв.