Chemistry & Chemical Technology. – 2018. – Vol. 12, No. 3

Permanent URI for this collection

The scientific-technical journal

It is the scientific-technical journal in English in Ukraine discussing actual problems of chemistry and chemical technology. Compared with other chemical journals Ch&ChT is publishing materials of both theoretical and practical values in such fields as analytical, general organic, physical and inorganic chemistry; chemistry of high molecular compounds; materials science and engineering; chemical kinetics and catalysis; technology of inorganic substances; technology of organic synthesis products; chemical technology of processing of combustible minerals; processes and apparatus of chemical and food productions; biotechnology and ecology.

Chemistry & Chemical Technology : [the scientific-technical journal] / Lviv Polytechnic National University ; editor-in-chief M. Bratychak. – Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. – Volume 12, number 3. – P. 279–424. : ill.

Chemistry & Chemical Technology

Зміст (том 12, № 3)


279
285
290
296
300
305
310
318
326
331
337
341
346
355
365
372
379
386
391
400
405
410
419
421
423

Content (Vol. 12, No 3)


279
285
290
296
300
305
310
318
326
331
337
341
346
355
365
372
379
386
391
400
405
410
419
421
423

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 25
 • Item
  Antifrictional polymer composites based on aromatic polyamide and carbon black
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Kabat, Oleg; Sytar, Vladimir; Sukhyy, Konstiantin; Ukrainian State University of Chemical Technology, Dnipro, Ukraine
  Отримано та досліджено полімерні компо- зиційні матеріали (ПКМ) на основі ароматичних поліамідів та технічного вуглецю. Встановлено, що наповнювач покращує триботехнічні властивості ПКМ при фрикційній взаємодії із сталюю в режимі тертя без змащування. Визначено оптимальні концентрації технічного вуглецю у ПКМ та досліджено вплив різних його марок на триботехнічні властивості розроблених ПКМ.
 • Item
  Researches of amphiphilic properties of copolyesters with chromophore groups
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Yakoviv, Mariia; Fihurka, Nataliia; Nosova, Nataliya; Samaryk, Volodymyr; Vasylyshyn, Taras; Hermanovych, Svitlana; Voronov, Stanislav; Varvarenko, Sergiy; Lviv Polytechnic National University
  Визначено коефіцієнти розподілу макромолекул амінофункційних кополістерів з хро- мофорними групами в системі н-октанол-вода та експериментальні і розрахункові характеристики їх гідро- фільно-ліпофільного балансу(HLB). Проведено множинний регресійний аналіз та отримано інтерполяційне рівняння коефіцієнту ліпофільності від параметрів, які харак- теризують якісний та кількісний склад кополіестеру. Виявлено чинники, які мають найбільш суттєвий вплив на коефіцієнт ліпофільності та HLB одержаних флуо- ресцеїнвміснихкополіестерів.
 • Item
  Modification of silicon surface with silver, gold and palladium nanostructures via galvanic substitution in DMSO and DMF solutions
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Kuntyi, Orest; Shepida, Mariana; Sus, Lubov; Zozulya, Galyna; Korniy, Serhiy; Lviv Polytechnic National University; Karpenko Physico-Mechanical Institute, National Academy of Sciences of Ukraine
  Наведено результати досліджень процесу осадження нанорозмірних частинок срібла, паладію та золота на поверхню кремнію в середовищі DMSO та DMF. Описано вплив молекул органічних апротонних розчинників на геометрію металевих частинок та їх розподіл на підкладці. Показано, що розчини стійких комплексів металів ([Ag(CN)2]-, [AuCl4]-) є головним чинником формування дискретних наночастинок з невеликим діапазоном за розмірами та рівномірним розподілом по поверхні підкладки, а також наноструктурних плівок. Встановлено, що з підвищенням температури від 313 до 343 К спостерігається зміна структури осаду золота від плівкової до дисперсної, що зумовлено значним збільшенням швидкості електрогенеруючої реакції на мікроанодах кремнієвої поверхні та десорбцією молекул органічних розчинників із металевих зародків.
 • Item
  Polymeric nanocomposites for dehydration of isopropyl alcohol–water mixtures by pervaporation
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Kittur, Arjumandbanu Abdulwahab; Madhu, Gattumane Motappa; Rashmi, Sudhina Hulagurmath; Rajanna, Sowmya Surapanhalli; Yaranal, Naveenkumar Ashok; SDM College of Engineering and Technology, Karnataka, India; M. S. Ramiah Institute of Technology,Karnataka, India; Indian Institute of Technology Guwahati
  Досліджено полімерні нанокомпозитні мембрани полівініловий спирт/ZnO. З використанням методів ІЧ-Фур‘є- і УФ-спектроскопії, рентгено-дифракційного аналізу та скануючої електронної мікроскопії проведено аналіз нанокомпозитних мембран. Встановлено, що мембрани є переважно водосорбційними і водопроникними. Показано що одержані плівки можуть бути ефективно використані для руйнування азеотропної суміші ізопропіловий спирт–вода.
 • Item
  Proton-initiated conversion of dithiocarbamates of 9,10-anthracenedione
  (Lviv Politechnic Publishing House, 2018-01-20) Stasevych, Maryna; Zvarych, Viktor; Khomyak, Semen; Lunin, Volodymyr; Kopak, Nazarii; Novikov, Volodymyr; Vovk, Mykhailo; Lviv Polytechnic National University; Institute of Organic Chemistry of National Academy of Sciences of Ukraine
  Досліджено протон-ініційоване перетво- рення дитіокарбаматних похідних 9,10-антрацендіону за умов кислотно-каталізованої циклодегідратації при дії суміші H2SO4-АсОН та подальшому обробленні перхлоратною кислотою. На основі даних спектральних методів (1Н, 13С ЯМР, ІЧ-, УФ-спектроскопії) встановлено, що реакція зупи- няється на стадії протонування атома Сульфуру тіокар- бонільної групи з утворенням перхлоратних солей. УФ спектри одержаних перхлоратів характеризуються гіпсохромним зсувом з чітко вираженим максимумом поглинання.