Інформатизація вищого навчального закладу. – 2018. – № 903

Permanent URI for this collection

Вісник Національного університету «Львівська політехніка»

У Віснику відображено результати теоретичних досліджень в області інформатизації вищих навчальних закладів, розвиток актуальних напрямів інформатизації, а також практичний досвід застосування інтерактивних, комп’ютерних та інфокомунікаційних технологій в галузі інформатизації вищих навчальних закладів. Для наукових працівників, інженерів та студентів старших курсів, фахівців з інформаційних, комунікаційних та комп’ютерних технологій в освіті, інформатики, педагогіки.

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка» ; голова Редакційно-видавничої ради Н. І. Чухрай. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – № 903. – 124 с. : іл.

Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Інформатизація вищого навчального закладу

Зміст


1
3
10
18
26
34
42
49
58
67
75
81
88
98
106
111
122

Content


1
3
10
18
26
34
42
49
58
67
75
81
88
98
106
111
122

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 5 of 17
 • Item
  Регламентація процесу подання Львівської політехніки у WWW шляхом розміщення новинного інформаційного наповнення на офіційному веб-сайті університету
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Березко, Олександр; Жежнич, Павло; Левченко, Олександр; Зуб, Христина; Berezko, Oleksandr; Zhezhnych, Pavlo; Levchenko, Oleksandr; Zub, Khrystyna; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано новинне інформаційне наповнення офіційного веб-сайта Львівської політехніки та можливостей промоції новин у його межах. Запропоновано критерії для ранжування новин за важливістю та принципи їхнього розміщення на головній сторінці.
 • Item
  Аналіз алгоритму двостороннього сліпого рецензування в контексті впровадження принципів відкритої науки
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Березко, Олександр; Ковалик, Лілія; Berezko, Oleksandr; Kovalyk, Lilia; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Проаналізовано типовий алгоритм закритого рецензування. Окреслено основні проблеми, з яким стикаються учасники процесу рецензування на конкретних кроках алгоритму. Також запропоновано можливі шляхи вирішення конкретних проблем впровадженням відкритого рецензування.
 • Item
  Підходи до інформатизації процесу підготовки запитів на здобуття ґрантів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Стефанович, Тетяна; Шаховська, Наталія; Щербовських, Сергій; Stefanovych, Tetyana; Shakhovska, Natalya; Shcherbovskykh, Serhiy; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Використання засобів автоматизації для ефективної взаємодії між учасниками команди з підготовки ґрантових запитів передбачає виділення ролей, виконання яких є необхідним для команди, та описання етапів підготовки ґрантового запиту з прив’язкою до ролей.
 • Item
  Розроблення структури бази даних навчально-методичного комплексу кафедри вищого навчального закладу
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Шелестова, Анна; Shelestova, Anna; Харківська державна академія культури; Kharkiv State Academy of Culture
  Побудовано інформаційно-логічну модель БД та схему даних, що дозволяє прослідкувати зв’язки та відношення між елементами навчально-методичного комплексу (НМК) кафедри ВНЗ. Виявлено реквізити документів, які підлягають зберіганню у базі даних. Визначено функціональну залежність між виявленими реквізитами. Виділено ключові та залежні реквізити із подальшим їх групуванням. Описано отримані інформаційні об’єкти. Реалізовано зв’язки між таблицями для отримання схеми даних. Окреслено перспективні напрямки дослідження.
 • Item
  Використання можливостей персонального навчального середовища у навчанні студентів
  (Видавництво Львівської політехніки, 2018-02-26) Химиця, Наталія; Морушко, Олександр; Khymytsia, Nataliia; Morushko, Oleksandr; Національний університет “Львівська політехніка”; Lviv Polytechnic National University
  Розглянуто проблему індивідуалізації навчання студентів на базі персонального навчального середовища (PLE). Вивчено можливості оптимізації навчального процесу з використанням індивідуалізації підготовки майбутніх спеціалістів. Розглянуто перспективи розвитку PLE, переваги та недоліки його впровадження.