Вплив взаємного розташування елементів стріли колінчастого підіймального пристрою на кутову жорсткість механізму піднімання верхньої секції

No Thumbnail Available

Date

2006

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Досліджено вплив кута між осями секцій стріли колінчастого підіймального пристрою на зведену кутову жорсткість механізму підіймання верхньої секції. Формулу для визначення зведеної жорсткості одержано у вигляді добутку лінійної жорсткості гідроциліндра з трубопроводом і змінного коефіцієнта. Показано, що максимальне значення досліджуваного параметра може в декілька разів перевищувати його мінімальне значення, що істотно впливає на динаміку підіймального пристрою. Характер зміни зведеної жорсткості у процесі підіймання верхньої секції стріли суттєво залежить від розташування осей шарнірів, що з’єднують елементи підіймального механізму з секціями стріли. Influence of a corner between axes of sections boom of the elbow the elevating device on the resulted angular rigidity of the mechanism of rise of the top section is investigated. The formula for definition of the resulted rigidity it is received as product of linear rigidity of the hydrocylinder with the pipeline and variable factor. It is shown, that the maximal value of the researched parameter can in exceed some times its minimal value, that essentially influences dynamics of the elevating device. Character of change of the resulted rigidity during rise of the top section boom essentially depends from disposition axes of hinges to which help elements of the elevating mechanism with sections of the boom are connected.

Description

Keywords

Citation

Петренко А. М. Вплив взаємного розташування елементів стріли колінчастого підіймального пристрою на кутову жорсткість механізму піднімання верхньої секції / А. М. Петренко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2006. – № 556 : Динаміка, міцність та проектування машин і приладів. – С. 52–57. – Бібліографія: 13 назв.