Українське зіставне термінознавство: сучасний стан і перспективи

Date

2018-02-26

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Статтю присвячено узагальненню й інвентаризуванню досягнутих у рамках зіставного термінознавства теоретичних і практичних результатів. У статті уточнено об’єкт і предмет зіставного термінознавства; схарактеризовано його завдання і розділи; визначено аспекти, параметри та одиниці термінологічного зіставлення. А також зінвентаризовано й коротко проаналізовано наявні дисертаційні дослідження України в цій царині, визначено завдання для дальшого розвитку цієї науки
The article deals with the generalizing and inventorying of the theoretical and practical results which have been received in the frames of contrastive terminology science. In the article the object and subject of contrastive terminology science have been made more precise; the tasks and sections of this science have been characterized; the aspects, parameters and units of contrastive terminological analysis have been defined. Besides the dissertations of Ukraine in the field of contrastive terminology science have been inventoryed and shortly analysed, the tasks for the further development of the science have been determined

Description

Keywords

українська мова, зіставне термінознавство, термінологія, зіставний метод, семасіологічний аспект, ономасіологічний аспект, Ukrainian language, contrastive terminology science, terminology, contrastive method, semasiological aspect, onomasiological aspect

Citation

Павлова О. Українське зіставне термінознавство: сучасний стан і перспективи / Ольга Павлова // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Проблеми української термінології. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 890. — С. 15–19. — (Теоретичні засади термінознавства та лексикографії).