Принцип експоненціального згладжування, як засіб мінімізації при енергозберігаючих заходах

No Thumbnail Available
Date
2001
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»
Abstract
Розглянуто застосування принципу експоненціального згладжування для математичного моделювання процесів в електротехнічних пристроях і системах. Запропонований метод, що дає можливість зменшити витрати при експлуатації за допомогою регулювання за статистичним критерієм, який враховує середньо-квадратичне відхилення і математичне сподівання контрольованої величини та проводить прогноз зміни ситуації в регульованій системи. Метод рекомендується, як засіб енергозбереження. It is Considered using the principle of exponential smoothing for mathematical modeling of processes in electrotechnical devices and systems. Offered method enables to reduce expenses at usages by regulation on statistical criterion, which takes into account the gnadratic mean deflection mean of controlled parameter of value. The method allows to forecast change to situations in controlled system and can be recommended as facility preserve energy.
Description
Keywords
Citation
Селепина Р. Принцип експоненціального згладжування, як засіб мінімізації при енергозберігаючих заходах / Р. Селепина, М. Лябук // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2001. – № 421 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 188–192. – Бібліографія: 4 назви.