Online marketing of higher education institutions of Poland and the Ukraine in the light of research

Abstract
Процес цифрової трансформації маркетингу має вплив на кожну організацію, яка функціонує на ринку. Особливий статус серед них займають вищі освітні заклади, клієнти яких представлені цифровим поколінням. У статті викладені результати досліджень, присвячених використанню інтернету у маркетингових цілях, зокрема онлайн-рекламі, вищими освітніми закладами Польщі та України. За результатами дослідження, однією з домінуючих форм електронної реклами є різні форми візуалізації, особливо в форматі відео. Вищі освітні заклади вважають соціальні медіа надзвичайно важливою сферою маркетингової діяльності і електронне таргетування, як правило, здійснюється з використанням геолокації та демографічного націлювання.
Abstract The digitisation of marketing exerts influence on each and every organisation functioning on the market. In this respect, higher education institutions, whose clients represent the digitised generation, constitute a special case. The article presents the selected research results of the study devoted to the use of the Internet for the marketing purposes, specifically online advertisement, by higher education institutions in Poland and the Ukraine. According to the results of the research, various forms of display, particularly in the video format, are among the dominant forms of e-advertisement. Higher education institutions consider social media an enormously important sphere of marketing activity, and e-targeting is typically performed with the use of geolocation and demographic targeting.
Description
Keywords
маркетинг вищих освітніх закладів, інтернет маркетинг, електронний маркетинг, менеджмент у ВОЗ, інтернет реклама, е-реклама, marketing of higher education institutions, Internet marketing, e-marketing, higher education management, internet advertising, e-advertising
Citation
Кисьолек А. Online marketing of higher education institutions of Poland and the Ukraine in the light of research / А. Кисьолек, О. Карий, О. Прокопенко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Логістика. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 892. — С. 105–113.