Дослідження кінетики екстрагування олії з рослинної сировини огранічними розчинниками

Abstract

Розглянуто процес вилучення олії з насіння і шроту ріпака та соняшника екстракційним методом на основі дослідження кінетичних закономірностей процесу. Запропоновано комбінований метод з використанням екстракційного вилучення олії зі шроту та двоступеневу схему процесу екстрагування для забезпечення глибокого ступеня вилучення олії. Ступінь вилучення цільового компонента для дослідженої рослинної олієвмісної сировини становить близько 96%.
The article is devoted to the process of extraction of oil from rapeseed and sunflower seeds and meal by an extraction method based on the study of the kinetic regularities of the process. A combined method is proposed with using of the oil extraction removal and a twostage extraction process scheme to provide a high degree of oil extraction. The degree of removal of the target component for the studied vegetable oil-based raw material has been about 96%.

Description

Keywords

кінетика, екстрагування, система “тверде тіло – рідина”, інтенсифікація, цільові компоненти, рослинна олієвмісна сировина, олія, kinetics, extraction, the “solid – liquid” system, intensification, specialpurpose components, raw materials, oil

Citation

Семенишин Є. М. Дослідження кінетики екстрагування олії з рослинної сировини огранічними розчинниками / Є. М. Семенишин, О. С. Іващук, Т. І. Римар // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — № 886. — С. 177–183. — (Хімічна інженерія та екологія).