Використання гібридного хмароорієнтованого середовища для розвитку особистісних та професійних навичок у майбутніх ІТ-фахівців

Abstract

Статтю присвячено проблемі використання гібридного хмароорієнтованого сере- довища для навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій у вищих навчальних закладах. Вирішується завдання проектування та створення середовища, використання якого уможливить ефективний розвиток професійних компетентностей студентів ІТ-спеціальностей, а також, навичок софт скілз.
The article devoted to the use of hybrid cloud-based environment for the training of future professionals in higher education. Solve the problem of designing and creating an environment of use which will provide effective development of professional competencies of students of IT specialties and soft skills.

Description

Keywords

гібридне хмароорієнтоване освітнє середовище, софт скілз, хмарні технології, hybrid cloud-oriented educational environment, soft skills, cloud technology

Citation

Глазунова О. Використання гібридного хмароорієнтованого середовища для розвитку особистісних та професійних навичок у майбутніх ІТ-фахівців / Олена Глазунова, Тетяна Волошина // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Інформатизація вищого навчального закладу : збірник наукових праць. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 879. — С. 17–23.