Physico-chemical features of bioactive carbon sorbents for oil

Abstract

Досліджено процес взаємодії поверхні гідрофобних карбонових сорбентів з іммобілізованими нафто- окиснюючими мікроорганізмами при отриманні біосорбційних комплексів деструктивного типу. Вибрано і обґрунтовано тип сорбенту з високою нафтопоглинальною здатністю для іммобілізації мікроорганізмів-деструкторів нафти. Вивчено зміни ємності сорбенту по відношенню до нафти при іммобілізації бактеріальних клітин.
The interaction of the hydrophobic carbon sorbents surface and immobilized oil-oxidizing microorganisms when obtaining bio-sorptional complexes of destructive type was studied in this work. The type of sorbent with high oil absorption capacity for immobilization of microorganisms-destructors of oil was selected and justified. Changes in sorbent oil capacity at the immobilization of the bacterial cells were studied.

Description

Keywords

карбоновий сорбент, олеофільна матриця, нафтопоглинання, піролізат, структурні особ- ливості, гідрофобність, carbon sorbent, oleophilic matrix, oil absorption, pyrolysate, structural features, hydrophobicity

Citation

Khokhlov A. Physico-chemical features of bioactive carbon sorbents for oil / Andriy Khokhlov, Volodymyr Strelko, Liudmyla Khokhlova // Chemistry & Chemical Technology. — Lviv : Lviv Politechnic Publishing House, 2018. — Vol 12. — No 3. — P. 337–340.