Філософська артикуляція “дискурсу” та “свободи дискурсування” в поетмодерністському світі

Date
2002-03-26
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”
Abstract
Одним з чільних термінів сучасного гуманітарного словника є “дискурс”. Смислове навантаження, властиве йому, характеризується рядом типологічних ознак, що заторкущть проблему свободи порозуміння в новітній світоглядній парадигмі. Аналіз критеріїв дискурсування породив чимало тривалих дискусій серед науковців, зокрема філософів. Основним моментом полеміки залишається етико-політична плопдина функціонування постмодерністсьих “мовних” дискурсивних ігор в кожній сфері життєдіяльносте людини.
In this paper author disclose the position of a term “Discourse” as one of a basic concept in present-day scientific thesaurus. Semantic meaning of a notion “discourse” is characterising by the range of some typological indications. These indications are touched to the problem of mutual understanding’s freedom in a modem worldview scientific paradigm. Analysis of criteria of a “discourseship” calls the significant discussion among the philosophers. The very point of polemics remains the ethic and political dimension of a functioning of a “language games” of a discourse.
Description
Keywords
Citation
Лосик О. Філософська артикуляція “дискурсу” та “свободи дискурсування” в поетмодерністському світі / Ореста Лосик // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2002. — № 453 : Проблеми української термінології. — С. 321–327. — (Термінологія гуманітарних знань).