Перевірка можливостей пошуку грубих похибок у висотних геодезичних мережах

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Львівської політехніки

Abstract

Експериментально показано можливість пошуку грубих помилок малої величини (5m) у висотних мережах за допомогою аналізу нев'язок у полігонах з дослідженням змін помилки одиниці ваги при почерговому вилученні ходів та за результатами попереднього урівноваження методом найменших модулів. Экспериментально показана возможность поиска грубых ошибок измерений малой величины (5 m) для высотных сетей путем анализа невязок в полигонах с исследованием изменений ошибки единицы веса при поочередном исключении ходов и за результатами предыдущего уравновешенияпо способу наименьших модулей. Experimentally rotined possibility of searching the flagrant errors in the measurings of small size (5 m) for height networks by the analysis of misclosures in grounds with research of changes in error of unit of weight by turn exception of motions and as a result of previous balancing of measurings on the method of the least modules.

Description

Keywords

груба похибка, похибка одиниці ваги, нев'язка у полігоні, нівелірна геодезична мережа

Citation

Бурак К. Перевірка можливостей пошуку грубих похибок у висотних геодезичних мережах / К. Бурак, М. Гринішак // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне товариство Українського товариства геодезії і картографії, Національний університет "Львівська політехніка" ; головний редактор І. С. Тревого. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2011. – Випуск 1 (21). – С. 105–108. – Бібліографія: 7 назв.

Endorsement

Review

Supplemented By

Referenced By