Синтез похідних амінокислот із сахаридними фрагментами

No Thumbnail Available

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Розроблено зручні доступні методи синтезу похідних амінокарбонових кислот з сахаридними фрагментами. Досліджено шляхи одержання солей четвертинного амонію, які містять у молекулі фрагменти похідних ε-амінокапронової і γ-аміномасляної кислот та діізопропіліденгалактозпіранози. Одержання цих сполук передбачає синтез нових N,N-диметиламінокислот, їх перетворення на хлорангідриди, ацилювання останніми діізопропіліденгалактопіранози та кватернізацію одержаних аміноестерів. Синтезовані сполуки є потенційними бактерицидами широкого спектра дії та можуть бути використані як носії лікарських субстанцій, що містять у молекулах ліганди, здатні до специфічної взаємодії з клітинами. Methods of synthesis of aminoacid derivatives, containing sugar residues, from available source compound were studied. Methods of synthesis of quaternary ammonium salts, containing α-D-O-isopropilidene-galactopyranose and ω-aminoacids fragments were studied. Synthetic methods, including synthesis of novel N,N-dimethylaminoacids, their conversion to chloranhydrides, acylation of α-D-O-diisopropilidene-galactopyranose and quaternisation of obtained tertiary aminoesters were studied. Obtained compounds are potential wide-range bactericides and can be used as drug delivery compounds, containing molecular fragments able to specific interaction with cells.

Description

Keywords

N,N-диметиламінокислоти, діізопропіліденгалактопіраноза, синтез, властивості, методики, N,N-dimethyl-aminoacids, α-D-O-isopropilidene-galactopyranose, synthesis, properties, methods

Citation

Синтез похідних амінокислот із сахаридними фрагментами / Н. І. Кінаш, І. О. Небораць, З. Я. Надашкевич, Л. В. Долинська, О. І. Гевусь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування : збірник наукових праць. – 2015. – № 812. – С. 64–69. – Бібліографія: 5 назв.