Математичне моделювання електричних кіл на основі термодинаміки нерівноважних процесів

No Thumbnail Available

Date

2003

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету «Львівська політехніка»

Abstract

Математично описано лінійний електричний багатополюсник як термодинамічну систему, доповнено електричну математичну модель лінійним виразом дисипативної функції, яка дає можливість моделювати теплові потоки, що генеруються в багатополюснику під час протікання нерівноважних процесів. Запропоновано використання низки універсальних аналітичних і графічних залежностей у відносних одиницях для енергетичної характеристики прохідних чотириполюсників. A linear electric multi-pole device as thermodynamic system is described mathematically, the electric mathematic model is supplemented by the expression of dissipative function which allows to modeling hit fluxes which are generating in multipole device during of passing of irreversible processes. The row of universal analytical and graphic dependencies in relative units is proposed in order to characterize of passage four-pole devices.

Description

Keywords

Citation

Щур І. З. Математичне моделювання електричних кіл на основі термодинаміки нерівноважних процесів / І. З. Щур // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2003. – № 485 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 220–226. – Бібліографія: 9 назв.