Термінологія з математики в японських та українських науково-технічних текстах

Date
2018-10-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Видавництво Львівської політехніки
Abstract
У статті розглянуто терміни з основ математики (логіки, множин і функцій), з алгебри, з аналізів, інтегрального й диференціального числення, із геометрії (просторових форм об’єктів). Наведено також порівняння математичних термінів, запозичених із чужих мов, зокрема з англійської мови, які записують катаканою. Наведено читання і переклад на українську мову кількох речень із різними числовими виразами терміна 数 суу (число).
In the article are examined Japanese and Ukrainian mathematical terms taken from mathematical foundations (logic, sets, functions), from algebra as well as from analyses (basic and advanced calculus) and from geometry (space forms of objects). Are compared also terms borrowed from other foreign languages especially from English are compared. Such borrowed terms are written in Japanese by means of katakana. Some word number expressions as well as three Japanese sentences with the term 数 suu (number) are translated into Ukrainian.
Description
Keywords
японська мова, українська мова, логіка, математика, геометрія, алгебра, множини, функції, термін, запозичений термін, 数 суу (число), Japanese language, Ukrainian language, foundations, matematica, geometry, algebra, sets, term, borrowed term, 数 suu (number)
Citation
Медведів А. Термінологія з математики в японських та українських науково-технічних текстах / Андрій Медведів // Проблеми української термінології : збірник наукових праць учасників ХV Міжнародної наукової конференції "СловоСвіт 2018", 4–6 жовтня 2018 року, Львів. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. — С. 16–20. — (Лексикографія та міжмовні зв’язки).