Кінетичні закономірності окиснення октену-1 молекулярним киснем у присутності біметалевого гомогенного каталізатора [(Аllyl)СlPd(CN)Ru(Py)4(CN)PdCl(Allyl)]

Abstract

Вивчено вплив концентрацій октену-1, гомогенного ініціатора (гідроперокси- ду трет-бутилу) та біметалевого гомогенного каталізатора [(Allyl)ClPd(CN)Ru(Py)4(CN)PdCl(Allyl)] на перебіг початкових стадій реакції рідиннофазного окиснення октену-1 молекулярним киснем. Показано наявність ката- літичної та некаталітичної складової у процесі окиснення. Встановлено, що порядок реакції за гідропероксидом і октеном дорівнює одиниці, тоді як за каталізатором – він є менший від одиниці. Розрахована ефективна константа швидкості.
The effect of concentrations of octene-1, homogeneous initiator (tert-butyl hydroperoxide) and bimetallic homogeneous catalyst [(Allyl)ClPd(CN)Ru(Py)4(CN)PdCl(Allyl)] on the proceeding of the initial stages of the liquid phase oxidation reaction of 1-octene-1 by molecular oxygen was studied. It was shown that the oxidation process included the catalytic and noncatalytic component. It was established that the reaction was first order with respect to hydroperoxide as well as for 1-octene, whereas less than unity in the case of catalyst. The effective rate constant was calculated.

Description

Keywords

окиснення, кінетичні закономірності, каталізатор, октен-1, молекулярний кисень, oxidation, kinetic regularities, catalyst, octene-1, molecular oxygen

Citation

Макота О. І. Кінетичні закономірності окиснення октену-1 молекулярним киснем у присутності біметалевого гомогенного каталізатора [(Аllyl)СlPd(CN)Ru(Py)4(CN)PdCl(Allyl)] / О. І. Макота, Л. В. Булгакова // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Хімія, технологія речовин та їх застосування. — Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. — № 868. — С. 8–12.