Маркетингові індикатори доцільності реалізації інноваційних проектів

Date

2006-01-31

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”

Abstract

Обґрунтовано можливість і розроблено методику оцінки доцільності реалізації інноваційних проектів на основі застосування маркетингових індикаторів еволюційної коректності співвідношень параметрів еволюційного стану складових системи “ринок- споживач-товар”. Запропоновано набір таких індикаторів та наведено способи їх визначення на основі методів еволюційних кривих та еволюційного потенціалу.
Method for estimating the reasonability of NPD project based upon a System of marketing indicators of evolutional correctness of correlation of evolution state parameters of market-consumer-product System components is substantiated and developed. A set of such indicators is proposed and evolutionary curves / potential based methods of their determination are shown.

Description

Keywords

Citation

Гліненко Л. К. Маркетингові індикатори доцільності реалізації інноваційних проектів / Л. К. Гліненко // Вісник Національного університету “Львівська політехніка”. — Львів : Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2006. — № 552 : Логістика. — С. 178–186. — (Логістичне та маркетингове управління).